Πάρτε Προσφορά

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρων


Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρων είναι ένα σημαντικό και εξειδικευμένο ασφαλιστήριο το οποίο παρέχει προστασία σε επαγγελματίες Δικηγόρους, σε περίπτωση που θα κληθούν να καταβάλουν αποζημιώσεις ως αποτέλεσμα αμέλειας ή παράληψης κατά την εκτέλεση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, σε περίπτωση που η επαγγελματική υπηρεσία που παρείχαν, είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση οικονομικής ζημιάς σε πελάτες τους.

Lawyers Insurance


Σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων νόμο (Νόμος 130 (Ι) του 2009 – Ο Περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2009, από την 1η Ιανουαρίου 2010, ουδεμία άδεια ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος δεν θα εκδίδεται ή ανανεώνεται, εκτός εάν ο δικηγόρος διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη με αδειούχο ασφαλιστή έναντι ευθύνης για επαγγελματική αμέλεια.

Υποχρεωτικά Όρια Βάση Νομοθεσίας:
Το Ασφαλιστήριο μας παρέχει ασφαλιστική κάλυψη για τα ελάχιστα ποσά που καθόρισε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, ως εξής:
Για κάθε απαίτηση: € 170,860
Για την περίοδο ασφάλισης: € 341,720
Επιπρόσθετο όριο: Έξοδα υπεράσπισης: € 25,630.
Επιπρόσθετες Καλύψεις:
Το Ασφαλιστήριο μας μπορεί να επεκταθεί ώστε να καλύπτει και μεγαλύτερα των υποχρεωτικών όρια, ανάλογα με τις ανάγκες σας καθώς και να επεκταθεί με επιπρόσθετο ασφάλιστρο προσφέροντας κάλυψη για:
• Απώλεια Εγγράφων
• Δυσφήμησης και Λιβέλου

*Για περισσότερες πληροφορίες, εξαιρέσεις καθώς και προσφορά, επικοινωνήστε μαζί μας ή με τους διαμεσολαβητές μας.

Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει δεδομένα που παρέχουν ένδειξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα στους πελάτες μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση και δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη ή παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος ή των υπηρεσιών, την τιμή που εμφανίζεται ή το περιεχόμενο του ασφαλιστικού προγράμματος που επιλέξατε.Για να λάβετε τις πιο πρόσφατες και οριστικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις προδιαγραφές,παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε ένα από τα γραφεία μας ή τους διαμεσολαβητές μας.