Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για:

  • Την καθοδήγηση και έλεγχο της Εταιρείας
  • Τον καθορισμό στρατηγικών και καταρτισμό σχεδίων για την εφαρμογή τους
  • Την παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση της απόδοσης της Εταιρείας έναντι τέτοιων στρατηγικών σχεδίων
  • Τη Συμμόρφωση της Εταιρείας με Εποπτικά Πρότυπα και Κανονισμούς
  • Τη διαφύλαξη των κεφαλαίων των συμβαλλομένων της (Policyholders’ Funds)
  • Τη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας προς όφελος των μετόχων της
  • Την αποτελεσματική λειτουργία της διοικητικής οργάνωσης και κουλτούρας

Επιπλέον τα Μέλη του ΔΣ ενεργούν σαν σύμβουλοι του Ανώτερου Εκτελεστικού Διευθυντή και της Εκτελεστικής Διοίκησης και αξιολογούν την απόδοση της.

Το Διοικητικό μας Συμβούλιο

MΑΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΚΟΥΜΝΗΣ

Μη Ανεξάρτητος

Εκτελεστικός Πρόεδρος και Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής από το 2018.

Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και της Επιτροπής Επενδύσεων

Περισσότερα...

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Μη Ανεξάρτητος

Μέλος από το 2019

Πρόεδρος της Επιτροπής Επενδύσεων

Ο κος Αντωνιάδης γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1967 και είναι επιχειρηματίας με πολυετή πείρα και γνώσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα. Είναι κάτοχος του διπλώματος BA (econ) από το Manchester University και μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Είναι επίσης κάτοχος του Advanced Certificate από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Έχει εργαστεί στην KPMG (Manchester Office και Γραφείο Λευκωσίας), στην Τράπεζα Αναπτύξεως (Investment Banking Division) καθώς επίσης και στις CLR σαν Διευθυντής του Τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Επενδυτικών Συμμετοχών και στον όμιλο ΕΓΝΑΤΙΑ Financial Services Limited σαν Διευθυντής του Τμήματος Διαχείρισης Κεφαλαίων από το 2005 - 2007. Από τον Οκτώβριο του 2007 είναι Διευθυντής και μέτοχος στον όμιλο εταιρειών ARGUS που προσφέρει πλήρες φάσμα επενδυτικών υπηρεσιών σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές για διεθνείς και ντόπιες αγορές. Ο κ. Αντωνιάδης κατέχει θέση σε διάφορα συμβούλια εταιρειών και επενδυτικών ταμείων και είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου CIFA (Cyprus Investment Funds Association).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ανεξάρτητος

Ο κος Κωνσταντίνος Αντωνίου είναι έμπειρος επαγγελματίας με εξειδίκευση στις υπηρεσίες Ελέγχου και ΦΠΑ, με αξιόλογη καριέρα στον κλάδο. Είναι μέλος του Association of Chartered Certified Accountants, μέλος του Institute of Certified Public Accountants of Cyprus και μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου ΦΠΑ.

Ο κος Αντωνίου ίδρυσε την CSM Audit Tax Advisory Limited το 2020, με εξειδίκευση στις υπηρεσίες ελέγχου και ΦΠΑ. Πριν από αυτό, υπηρέτησε ως συνεργάτης και επικεφαλής ελέγχου και ΦΠΑ στην KPSA Chartered Accountants από το 2007 έως το 2019. Επίσης απέκτησε πολύτιμη εμπειρία στην KPMG, όπου κατείχε διάφορους ρόλους από το 1999 έως το 2006, όπου αποχώρησε κατέχοντας τη θέση Audit Assistant Manager.

ΔΑΝΗΣ ΚΛΗΡΙΩΤΗΣ

Μη Ανεξάρτητος

Μέλος από το 2005

Μέλος της Εκτελεστικής Διοίκησης και Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και της Επιτροπής Επενδύσεων.

Περισσότερα...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΕΚΟΣ

Ανεξάρτητος

Μέλος από το 2014

Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και της Επιτροπής Ελέγχου

Ο κος Μαλέκος σπούδασε Οικονομικά στο London School of Economics με εξειδίκευση στην αναλογιστική επιστήμη. Είναι ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της NewLife Insurance Consultants καθώς επίσης και της Epos Insurance Agents από το 1994 μέχρι σήμερα. Είναι σύμβουλος στην Fred TV και Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος στην Hotforex-HF Markets (Europe) Ltd. Εργάστηκε από το 1983 μέχρι το 1994 στην Universal Life Insurance Company αρχικά ως Διευθυντής Ομάδας Ασφαλειών και ακολούθως ως Διευθυντής Πωλήσεων.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

Μη Ανεξάρτητος

Μέλος από το 1993

Μέλος της Εκτελεστικής Διοίκησης και Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και της Επιτροπής Επενδύσεων

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΚΑΣ

Ανεξάρτητος

Μέλος από το 2015

Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

Ο κος Σιακάς σπούδασε Οικονομικά και Εμπορικά στην Ανώτατη Σχολή Αθηνών. Είναι Εγκεκριμένος Λογιστής (Mέλος του Association of Chartered Certified Accountants), Certified Internal Auditor (CIA-Μέλος του Institute of Internal Auditors of USA), Certified Government Financial Manager (CGFM) και κάτοχος μεταπτυχιακού σε Human Resource. Είναι Διευθυντής στην Apserou Shiaka & Co Ltd από το 2009 μέχρι σήμερα. Διετέλεσε Διευθυντής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας του Συνεργατικού Ιδρύματος από το 2000 μέχρι το 2009. Επίσης διετέλεσε Ανώτερος Ελεγκτής στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1985-2000. Προηγουμένως εργάστηκε ως ελεγκτής σε λογιστικούς οίκους στο Λονδίνο και στην Αθήνα.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Ανεξάρτητος

Μέλος από το 2021

Ο κ.Ανδρέας Φιλίππου είναι Fellow Chartered Accountant μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε τις σπουδές του αποκτώντας BSc (Honours) in Hotel and Institutional Management και μετέπειτα Master in International Business Administration το οποίο ήταν σε συνεργασία με Γαλλικό πανεπιστήμιο.

Ως επαγγελματίας λογιστής, ο Ανδρέας Φιλίππου είχε μέχρι σήμερα μια διεθνή καριέρα αποκτώντας εμπειρίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο, Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Ήταν τα τελευταία 11 χρόνια συνέταιρος σε μεγάλους διεθνείς ελεγκτικούς οίκους και ηγήθηκε ελέγχους μεγάλων πολυεθνικών και άλλων οργανισμών υψηλού κύρους. Με την επιστροφή του στην Κύπρο, έχει δημιουργήσει το Νοέμβριο του 2020 τον ελεγκτικό οίκο Philippou Auditors Ltd όπου κατέχει τη θέση του Διευθύνωντα Συμβούλου. Είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΤΣΙΩΤΗΣ

Μη Ανεξάρτητος

Μέλος από το 2019

Νομικός Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εταιρείας

Ο κ. Μάριος Χαρτσιώτης γεννήθηκε στη Λευκωσία και αποφοίτησε από το Λύκειο Ακροπόλεως Α'. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε τη πρακτική του εξάσκηση (1987) στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Το 1990 ίδρυσε το δικό του δικηγορικό γραφείο με έδρα τη Λεμεσό το οποίο στη πορεία εξελίχθηκε σε ένα από τους γνωστούς δικηγορικούς οίκους της Κύπρου. Έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με το ασφαλιστικό δίκαιο και διετέλεσε κατά καιρούς νομικός σύμβουλος διαφόρων ασφαλιστικών εταιρειών συμπεριλαμβανομένων του Ταμείου Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων και της Κοινοπραξίας Ασφαλιστών. Είναι εγγεγραμμένος Διαιτητής στο Κυπριακό Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης και επίσης είναι εγγεγραμμένος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας (insolvency practitioner).

ΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου - Δικηγόρος

ΕΛΕΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Λειτουργός Συμμόρφωσης - Δικηγόρος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ

Σύμβουλος του Εκτελεστικού Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο κος Χριστοφίδης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της AKC Consult Ltd.

Η καριέρα του είναι συνυφασμένη από το 1979 με τον ελεγκτικό οίκο KPMG Cyprus όπου διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος (2000-2018).

Είναι Μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales και Μέλος του Corporate Finance Faculty του εν λόγω Ινστιτούτου.