Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα και Τετάρτη:
7:45 - 14:30
Tρίτη και Πέμπτη:
7:45 - 14:00 & 15:00 - 17:45
Παρασκευή:
7:45 - 14:15
Λεωφ. Αθαλάσσας 165
2024 Στρόβολος
Τ.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία
+357 22551717

Στείλτε μας μήνυμα