Επιλέξτε να πληρώσετε τα ασφάλιστρα σας μέσω της διαδυκτυακής πύλης εξυπηρέτησης πελατών MiClient χωρίς να ψάχνετε τα συμβόλαια σας.
Αν δεν έχετε δημιουργήσει ακόμη λογαριασμό στο MiClient, μπορείτε να πληρώσετε ηλεκτρονικά μέσω της Jccsmart