Επιλέξτε να εργοδοτηθείτε σε μια από τις πιο ιστορικές και πιο δυναμικές ασφαλιστικές εταιρείες του τόπου μας.
Γίνετε και εσείς μέλος του διοικητικού μας προσωπικού δημιουργώντας, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, με σταθερότητα, συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες ανέλιξης.
Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και επιστολή ενδιαφέροντος στο hr@minervacy.com.
Τηρείται πλήρης εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.