Στη Μινέρβα Ασφαλιστική, η εταιρική κοινωνική ευθύνη ήταν από την ίδρυση μας μέρος της φιλοσοφίας μας. Πρόκειται για ενέργειες που στόχο έχουν την βελτίωση του ανθρώπου, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Οι δράσεις μας βασίζονται σε δύο κύριους πυλώνες. Τον άνθρωπο και το περιβάλλον.


Άνθρωπος

-Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματικός καταρτισμός ως επένδυση που επιφέρει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

-Ευχάριστο και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον.

-Αξιοπιστία και εμπιστοσύνη προς τον πελάτη και το συνεργάτη ύστερα από διαφανή, ισότιμο και συνεχή διάλογο.

-Καλλιέργεια σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τις τοπικές κοινότητες.

-Στήριξη οργανισμών προς ενίσχυση του κοινωφελούς τους έργου.


Περιβάλλον

-Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.

-Μείωση χρήσης χαρτιού και επένδυση σε ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας.

-Χρήση ανακυκλώσιμων υλικών και φιλικών προς στο περιβάλλον.Δράσεις: