Πάρτε Προσφορά

Ασφάλεια Επαγγεματικής Ευθύνης Λογιστών - Ελεγκτών

Η Ασφάλεια Επαγγεματικής Ευθύνης Λογιστών - Ελεγκτών προσφέρει προστασία αμοιβών από πιθανές αποζημιώσεις, εξαιτίας λαθών ή / και παραλείψεων κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους.

Απευθύνεται σε λογιστικά γραφεία οποιασδήποτε νομικής μορφής και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον αυτοί δεν απασχολούνται σε νομικά πρόσωπα.

Accountant insurance
ΚΑΛΥΨΗ:
Το πρόγραμμα, πιο συγκεκριμένα, καλύπτει τους Λογιστές/Ελεγκτές για την εκ του νόμου αστική ευθύνη τους, έναντι τρίτων, για χρηματικά ποσά, που θα υποχρεωθούν αυτοί να καταβάλουν, ως αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που εγείρονται σε βάρος τους κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου και που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην εκτέλεση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, εξαιτίας λαθών ή / και παραλείψεων τους ή των προσώπων που έχουν στην υπηρεσία τους. Επιπλέον καλύπτονται Δικαστικά έξοδα και ποσά ενδεχομένου Εξωδικαστικού συμβιβασμού.
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ:
Απώλεια εγγράφων
Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή
Δυσφήμιση / Συκοφαντία
Παραβίαση προσωπικών δεδομένων / παραβίαση απορρήτου
Μη τήρηση των προθεσμιών, ακατάλληλη προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων, μη συμμόρφωση με λογιστικούς κανονισμούς

* Για τους όρους του συμβολαίου επικοινωνήστε μαζί μας ή με τους διαμεσολαβητές μας.

Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει δεδομένα που παρέχουν ένδειξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα στους πελάτες μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση και δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη ή παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος ή των υπηρεσιών, την τιμή που εμφανίζεται ή το περιεχόμενο του ασφαλιστικού προγράμματος που επιλέξατε.Για να λάβετε τις πιο πρόσφατες και οριστικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις προδιαγραφές,παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε ένα από τα γραφεία μας ή τους διαμεσολαβητές μας.