Πάρτε Προσφορά

Ασφάλιση Διοικητικών Συμβούλων και Αξιωματούχων

Η Ασφάλιση Διοικητικών Συμβούλων και Αξιωματούχων απευθύνεται σε Διευθυντικά Στελέχη ή Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, Γραμματείς και γενικότερα στους Αξιωματούχους μιας Εταιρείας για οικονομικές απώλειες που προκάλεσαν και που απορρέουν από λάθη ή παραλείψεις κατά την άσκηση των διαχειριστικών/διοικητικών τους καθηκόντων.

D&O insurance
Καλύψεις
Την Προσωπική Νομική Ευθύνη των Διοικητικών Συμβούλων/Αξιωματούχων.
Δαπάνες και έξοδα υπεράσπισης και/ή διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης με την συγκατάθεση της Εταιρείας.
Βασικές Εξαιρέσεις
Παράνομες, ανέντιμες και δόλιες πράξεις.
Καλύψεις που προσφέρονται από άλλα Ασφαλιστήρια ή εξαιρέσεις μέσω οποιασδήποτε πρόσθετης πράξης.
Απαιτήσεις που είχαν δηλωθεί/ ξεκινήσει πριν την έναρξη της ισχύος του ασφαλιστηρίου.
Πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες
Πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση περιβάλλοντος

* Για τους όρους του συμβολαίου επικοινωνήστε μαζί μας ή με τους διαμεσολαβητές μας.

Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει δεδομένα που παρέχουν ένδειξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα στους πελάτες μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση και δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη ή παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος ή των υπηρεσιών, την τιμή που εμφανίζεται ή το περιεχόμενο του ασφαλιστικού προγράμματος που επιλέξατε.Για να λάβετε τις πιο πρόσφατες και οριστικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις προδιαγραφές,παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε ένα από τα γραφεία μας ή τους διαμεσολαβητές μας.