Προστασία στις αμοιβές από πιθανές αποζημιώσεις, εξαιτίας λαθών ή / και παραλείψεων κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους. Απευθύνεται σε γραφεία Αρχιτεκτόνων/Μηχανικών οποιασδήποτε νομικής μορφής και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον αυτοί δεν απασχολούνται σε νομικά πρόσωπα.

ΚΑΛΥΨΗ

Το πρόγραμμα, πιο συγκεκριμένα, καλύπτει τους Μηχανικούς για την εκ του νόμου αστική ευθύνη τους, έναντι τρίτων, για χρηματικά ποσά, που θα υποχρεωθούν αυτοί να καταβάλουν, ως αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που εγείρονται σε βάρος τους κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου και που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην εκτέλεση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, εξαιτίας λαθών ή / και παραλείψεων τους ή των προσώπων που έχουν στην υπηρεσία τους. Συμπεριλαμβάνονται Δικαστικά έξοδα και ποσά ενδεχομένου Εξωδικαστικού συμβιβασμού.

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

  • Αμέλεια στην επίβλεψη του έργου
  • Απώλεια εγγράφων
  • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή
  • Λάθη στους υπολογισμούς μιας μελέτης

Όλα τα πακέτα καλύψεων προσφέρουν υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας με απευθείας γραμμή Οδικής Βοήθειας και Βοήθειας Ατυχημάτων

img

Ατύχημα

img

Συνεργείο

img

Ρυμούλκηση

img

Ελαστικά

img

Καύσιμα

img

Μπαταρία

Επικοινώνησε μαζί μας για να μάθεις περισσότερα
για τις ασφάλειες οχημάτων.

Επικοινωνία