Προστασία αμοιβών από πιθανές αποζημιώσεις, εξαιτίας λαθών ή / και παραλείψεων κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους.

Απευθύνεται σε λογιστικά γραφεία οποιασδήποτε νομικής μορφής και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον αυτοί δεν απασχολούνται σε νομικά πρόσωπα.

ΚΑΛΥΨΗ

Το πρόγραμμα, πιο συγκεκριμένα, καλύπτει τους Λογιστές/Ελεγκτές για την εκ του νόμου αστική ευθύνη τους, έναντι τρίτων, για χρηματικά ποσά, που θα υποχρεωθούν αυτοί να καταβάλουν, ως αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που εγείρονται σε βάρος τους κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου και που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην εκτέλεση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, εξαιτίας λαθών ή / και παραλείψεων τους ή των προσώπων που έχουν στην υπηρεσία τους. Επιπλέον καλύπτονται Δικαστικά έξοδα και ποσά ενδεχομένου Εξωδικαστικού συμβιβασμού.

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ:

  • Απώλεια εγγράφων
  • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή
  • Δυσφήμιση / Συκοφαντία
  • Παραβίαση προσωπικών δεδομένων / παραβίαση απορρήτου
  • Μη τήρηση των προθεσμιών, ακατάλληλη προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων, μη συμμόρφωση με λογιστικούς κανονισμούς

Όλα τα πακέτα καλύψεων προσφέρουν υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας με απευθείας γραμμή Οδικής Βοήθειας και Βοήθειας Ατυχημάτων

img

Ατύχημα

img

Συνεργείο

img

Ρυμούλκηση

img

Ελαστικά

img

Καύσιμα

img

Μπαταρία

Επικοινώνησε μαζί μας για να μάθεις περισσότερα
για τις ασφάλειες οχημάτων.

Επικοινωνία