Πάρτε Προσφορά

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει τη Νομική Ευθύνη του Ασφαλισμένου για πληρωμή αποζημιώσεων που οφείλεται σε πράξη, λάθος ή παράληψη η οποία προκαλεί Σωματική Βλάβη ή Υλική Ζημιά σε τρίτους, με μέγιστο Όριο Ευθύνης όπως αναγράφεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου.

public liability insurance
Καλύψεις
Τυχαίο σωματικό τραυματισμό/βλάβη (θανατηφόρο ή μη)
Τυχαία άμεση ζημιά σε περιουσία
Νομικά έξοδα
Δαπάνες
Επεκτάσεις
Φωτιά
Έκρηξη
Δηλητηρίαση
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

* Για τους όρους του συμβολαίου επικοινωνήστε μαζί μας ή με τους διαμεσολαβητές μας.

Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει δεδομένα που παρέχουν ένδειξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα στους πελάτες μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση και δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη ή παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος ή των υπηρεσιών, την τιμή που εμφανίζεται ή το περιεχόμενο του ασφαλιστικού προγράμματος που επιλέξατε.Για να λάβετε τις πιο πρόσφατες και οριστικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις προδιαγραφές,παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε ένα από τα γραφεία μας ή τους διαμεσολαβητές μας.