Πάρτε Προσφορά

Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη

Η Ασφάλιση Ευθύνης εργοδότη αποτελεί ένα κρίσιμο κομμάτι κάθε επιχείρησης και είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των εργαζομένων και την προστασία των συμφερόντων της επιχείρησης.

Η Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη στην Κύπρο είναι υποχρεωτική , σύμφωνα με τον Περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης Εργοδοτών Νόμο του 1989-2014 ή οποιονδήποτε Νόμο που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά.

Δείτε πιο κάτω τον πίνακα με τις καλύψεις και πάρτε προσφορά.

Employers Liability Insurnace.jpg
Καλύψεις
Το συμβόλαιο ευθύνης εργοδότη παρέχει κάλυψη στον εργοδότη για την ευθύνη του έναντι των υπαλλήλων του από και κατά τη διάρκεια της εργασίας του για:
Σωματική βλάβη ή θάνατο από ατύχημα
Επαγγελματική ασθένεια (Σύμφωνα με τη Νομοθεσία) του
Tα ελάχιστα όρια κάλυψης που παρέχονται όπως έχουν καθοριστεί από το Νόμο είναι τα ακόλουθα:
Για κάθε εργοδοτούμενο € 160,000
Για κάθε περιστατικό € 3.415.000
Για κάθε περίοδο ασφάλισης € 5.125.000
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

* Για τους όρους του συμβολαίου επικοινωνήστε μαζί μας ή με τους διαμεσολαβητές μας.

Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει δεδομένα που παρέχουν ένδειξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα στους πελάτες μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση και δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη ή παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος ή των υπηρεσιών, την τιμή που εμφανίζεται ή το περιεχόμενο του ασφαλιστικού προγράμματος που επιλέξατε.Για να λάβετε τις πιο πρόσφατες και οριστικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις προδιαγραφές,παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε ένα από τα γραφεία μας ή τους διαμεσολαβητές μας.