Το Ασφαλιστήριο καλύπτει την Νομική Ευθύνη του Ασφαλισμένου για πληρωμή αποζημιώσεων που οφείλεται σε πράξη, λάθος ή παράληψη η οποία προκαλεί Σωματική Βλάβη ή Υλική Ζημιά σε τρίτους, με μέγιστο Όριο Ευθύνης όπως αναγράφεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου.

Καλύψεις
Τυχαίο σωματικό τραυματισμό/βλάβη (θανατηφόρο ή μη)
Τυχαία άμεση ζημιά σε περιουσία
Νομικά έξοδα
Δαπάνες
Επεκτάσεις
Φωτιά
Έκρηξη
Δηλητηρίαση
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

* Για τους όρους του συμβολαίου επικοινωνήστε μαζί μας ή με τους διαμεσολαβητές μας.

Όλα τα πακέτα καλύψεων προσφέρουν υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας με απευθείας γραμμή Οδικής Βοήθειας και Βοήθειας Ατυχημάτων

img

Ατύχημα

img

Συνεργείο

img

Ρυμούλκηση

img

Ελαστικά

img

Καύσιμα

img

Μπαταρία

Επικοινώνησε μαζί μας για να μάθεις περισσότερα
για τις ασφάλειες οχημάτων.

Επικοινωνία