Πάρτε Προσφορά

Ασφάλιση Πυρός και Ειδικών Κινδύνων


Για μια ολοκληρωμένη Ασφάλιση της Επιχείρησης σας, κτίζουμε μια συνεχή σχέση μαζί σας.

Οι ανάγκες της κάθε Επιχείρησης στη διαχείριση κινδύνων μεταβάλλονται από χρόνο σε χρόνο, ανάλογα με το μέγεθος και το τομέα δραστηριοτήτων της. Καμία Επιχείρηση δεν έχει τις ίδιες ανάγκες με άλλη.

Η σχέση μας μαζί σας αρχίζει με την Κάλυψη Πυρός και Ειδικών Κινδύνων.

Ασφάλιση Πυρός και Ειδικών Κινδύνων
Βασικές Καλύψεις
Φωτιά - Καπνός
Φωτιά από Βραχυκύκλωμα
Κεραυνός
Ζημιές πυρόσβεσης
Έκρηξη λέβητα/υγραερίου (εντός του Κτιρίου/Υποστατικού)
Σεισμός
Θύελλα, Καταιγίδα, Ανεμοθύελλα
Πλημμύρα
Πρόσκρουση
Στάσεις, Οχλαγωγίες, Απεργίες, Πολιτικές ή Εργατικές Ταραχές
Κακόβουλες ενέργειες
Διαρροή, Διάρρηξη Σωλήνων
Πτώση δέντρων
Κλοπή / Ληστεία
Φωτιά από δάσος
Έξοδα Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων
Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων
Επιπρόσθετες καλύψεις
Ευρεία Έκρηξη
Έξοδα Διερεύνησης Διαρροής ή Διάρρηξης Σωλήνων
Απώλεια Νερού Μετρητή
Θραύση Υαλοπινάκων
Επέκταση Κάλυψης για Εξωτερικές Εγκαταστάσεις και Μηχανήματα
Περιεχόμενο σε Ανοιχτούς Υπαίθριους Χώρους
Έξοδα Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων
Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων
Αστική Ευθύνη

* Για τους όρους του συμβολαίου επικοινωνήστε μαζί μας ή με τους διαμεσολαβητές μας.

Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει δεδομένα που παρέχουν ένδειξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα στους πελάτες μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση και δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη ή παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος ή των υπηρεσιών, την τιμή που εμφανίζεται ή το περιεχόμενο του ασφαλιστικού προγράμματος που επιλέξατε.Για να λάβετε τις πιο πρόσφατες και οριστικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις προδιαγραφές,παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε ένα από τα γραφεία μας ή τους διαμεσολαβητές μας.