| Επιχειρήσεις | Περιουσίας | Πυρός & Ειδικών Κινδύνων

Για μια ολοκληρωμένη Ασφάλιση της Επιχείρησης σας, κτίζουμε μια συνεχή σχέση μαζί σας.

Οι ανάγκες της κάθε Επιχείρησης στη διαχείριση κινδύνων μεταβάλλονται από χρόνο σε χρόνο, ανάλογα με το μέγεθος και το τομέα δραστηριοτήτων της. Καμία Επιχείρηση δεν έχει τις ίδιες ανάγκες με άλλη.

Η σχέση μας μαζί σας αρχίζει με την Κάλυψη Πυρός και Ειδικών Κινδύνων.

Καλύψεις
Πυρκαγιά
Σεισμός
Κεραυνός
Έκρηξη
Θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα
Ζημιές πυρόσβεσης
Απεργία, οχλαγωγία και πολιτική αναταραχή
Έκρηξη ή υπερχείλιση ντεπόζιτου νερού, καυσίμων συσκευής ή σωλήνας
Κλοπή ή απόπειρα κλοπής που συνοδεύεται από βίαιη είσοδο ή έξοδο
Κακόβουλη ζημιά
Πτώση αεροσκάφους ή άλλης ιπτάμενης συσκευής
Πρόσκρουση στα κτίρια
Κυκλώνας, τυφώνας, θύελλα, πλημμύρα ή υπερχείλιση της θάλασσας
Καπνός
Επεκτάσεις
Αμοιβές αρχιτεκτόνων & μηχανικών και απομάκρυνση ερειπίων
Αμοιβές επαγγελματιών λογιστών
Πληρωτέο/Εισπρακτέο ενοίκιο
Ανίχνευση και επιδιόρθωση διαρροής
Ασφάλιση υαλοπινάκων & επιγραφών
Επιπρόσθετες καλύψεις
Συνεπακόλουθη ζημιά
Ασφάλεια χρημάτων
Αστική ευθύνη
Ασφάλεια αλλοίωσης εμπορευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους/ψυγεία

* Για τους όρους του συμβολαίου επικοινωνήστε μαζί μας ή με τους διαμεσολαβητές μας.

Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει δεδομένα που παρέχουν ένδειξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα στους πελάτες μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση και δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη ή παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος ή των υπηρεσιών, την τιμή που εμφανίζεται ή το περιεχόμενο του ασφαλιστικού προγράμματος που επιλέξατε. Για να λάβετε τις πιο πρόσφατες και οριστικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις προδιαγραφές, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε ένα από τα γραφεία μας ή τους διαμεσολαβητές μας.