Πάρτε Προσφορά

Ασφάλιση Εμπορικών Οχημάτων με πακέτα που ικανοποιούν όλες τις ανάγκες.

Συγκρίνετε όλα τα πακέτα

Καλύψεις Eμπορικών Οχημάτων ENANTI TΡΙΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ PREMIER
 • Πρόκληση σωματικής βλάβης
  τρίτων
  επιβατών του ασφαλισμένου οχήματος
  προσώπων που μεταφέρονται δυνάμει σύμβασης εργοδότησης
  προσώπων που μεταφέρονται κατόπιν πληρωμής αγωγίου
  μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου
  πεζών, ποδηλάτων και άλλων χρηστών των δρόμων
Χρήση του οχήματος πέραν της οδού της οδού
Οδική Βοήθεια*
Φροντίδα Ατυχημάτων
Oδήγηση άλλου οχήματος*
 
 
 
Ρυμούλκηση οχήματος
 
Κάλυψη προσωπικών ατυχημάτων *

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000
Θραύση ανεμοθώρακα και παραθύρων χωρίς αύξηση ασφαλίστρου*

300

300

300

150

600

600
Απώλεια ή ζημιά στο ασφαλισμένο όχημα συνέπεια φυσικών κινδύνων*
       
Απώλεια ή ζημιά από χαλάζι        
Κάλυψη για κακόβουλο εμπρησμό, ανατίναξη του οχήματος
       
Κάλυψη για κακόβουλη ζημιά
       
Απώλεια ή ζημιά στο ασφαλισμένο όχημα λόγω φωτιάς ή κλοπής        
Κάλυψη για Ίδιες Ζημίες στο ασφαλισμένο όχημα        
Οδήγηση από οποιοδήποτε οδηγό με περιορισμό*
   
Οδήγηση από οποιοδήποτε οδηγό με περιορισμό*
       
Προστασία μη επιβάρυνσης λόγω απαίτησης
     
Μεταφορά εμπορευμάτων
 
 
Προστασία έκπτωσης λόγω μη υποβολής απαίτησης        
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει δεδομένα που παρέχουν ένδειξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα στους πελάτες μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση και δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη ή παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος ή των υπηρεσιών, την τιμή που εμφανίζεται ή το περιεχόμενο του ασφαλιστικού προγράμματος που επιλέξατε.Για να λάβετε τις πιο πρόσφατες και οριστικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις προδιαγραφές,παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε ένα από τα γραφεία μας ή τους διαμεσολαβητές μας.