Πάρτε Προσφορά

Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων δια ξηράς

Το ασφαλιστήριο απευθύνεται σε μεταφορείς και εμπόρους αγαθών και προσφέρει κάλυψη για μηχανήματα, ανταλλακτικά, πρώτες ύλες, τρόφιμα κ.α. που διακινούνται με όλα τα αναγνωρισμένα χερσαία μέσα μεταφοράς, για ζημιά ή απώλεια που θα υποστούν κατά την μεταφορά τους.

goods in transit.jpg
Καλύψεις
Απώλεια ή ζημιά σε ασφαλισμένα εμπορεύματα κατά τη χερσαία μεταφορά τους σε κλειστά οχήματα του Ασφαλισμένου η οποία προκαλείται από ή είναι συνεπεία:
Φωτιάς
Κλοπής
Σύγκρουσης και ανατροπής του οχήματος ένεκα Τροχαίου Ατυχήματος
Βασικές Εξαιρέσεις
Κλοπή από ανοικτά ή αφύλακτα ξεκλείδωτα οχήματα
Φυσικό ελάττωμα του εμπορεύματος
Επακόλουθη ζημιά, ζημιά κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση
Απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από εργοδοτούμενο του ασφαλισμένου

* Για τους όρους του συμβολαίου επικοινωνήστε μαζί μας η με τους διαμεσολαβητές μας.

Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει δεδομένα που παρέχουν ένδειξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα στους πελάτες μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση και δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη ή παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος ή των υπηρεσιών, την τιμή που εμφανίζεται ή το περιεχόμενο του ασφαλιστικού προγράμματος που επιλέξατε.Για να λάβετε τις πιο πρόσφατες και οριστικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις προδιαγραφές,παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε ένα από τα γραφεία μας ή τους διαμεσολαβητές μας.