Πάρτε Προσφορά

Ομαδική Ασφάλιση Υγείας

Ομαδικά Σχέδια Ασφάλισης Υγείας για σας, τους εργοδοτούμενους σας και τους εξαρτωμένους τους.

Τα ομαδικά μας σχέδια σχεδιάζονται μαζί σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Μπορούν να σχεδιαστούν με αυξημένα αφαιρετέα ποσά ή ποσοστό συνασφάλισης ή με μειωμένα Ωφελήματα, ώστε να είναι όσο οικονομικά τα χρειάζεστε.

group health insurance
ΟΦΕΛΗΜΑΤΑ: Παρόλο που ένα Ομαδικό σχέδιο δεν είναι ακριβώς το ίδιο με ένα άλλο τα συνήθη Ωφελήματα που προσφέρουμε είναι:
Μέγιστο Ετήσιο Όριο €2,000,000
Κάλυψη για Ατυχήματα και Ασθένειες
Ενδονοσοκομειακή Κάλυψη
Χρεώσεις Νοσηλευτικού Ιδρύματος
Χρεώσεις για Δωμάτιο και Διατροφή
Αμοιβή γιατρού
Αμοιβή χειρουργού
Αμοιβή αναισθησιολόγου
Εξωνοσοκομειακή Κάλυψη
Αμοιβή Γιατρού
Διαγνωστικές εξετάσεις
Φυσιοθεραπεία
Φάρμακα
Άλλα οφελήματα
Θεραπεία καρκίνου εξωτερικού ασθενή
Διαγνωστικές εξετάσεις
Κάλυψη εξόδων μεταφοράς σορού
Χειρουργικές επεμβάσεις εξωτερικού ασθενή
Πρώτη περίθαλψη ατυχήματος
Μεταφορά με ασθενοφόρο
Επίδομα μητρότητας
Κάλυψη εξαρτωμένων
Κάλυψη εγκεκριμένων προϋπάρχουσων ασθενειών
Μέγιστο όριο ηλικίας ένταξης 65
Επιλογές αφαιρετέων ποσών ή ποσοστού συνασφάλισης
Διαγνωστικές εξετάσεις εντός/εκτός νοσηλευτικού ιδρύματος
Κύριες Εξαιρέσεις
Μη ιατρικά επιβεβλημένες νοσηλείες, επεμβάσεις, θεραπείες
Κατάχρηση αλκοόλ/ουσιών
Έξοδα πέραν των εύλογων και συνηθισμένων

* Για τους όρους του συμβολαίου επικοινωνήστε μαζί μας ή με τους διαμεσολαβητές μας.

Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει δεδομένα που παρέχουν ένδειξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα στους πελάτες μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση και δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη ή παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος ή των υπηρεσιών, την τιμή που εμφανίζεται ή το περιεχόμενο του ασφαλιστικού προγράμματος που επιλέξατε.Για να λάβετε τις πιο πρόσφατες και οριστικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις προδιαγραφές,παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε ένα από τα γραφεία μας ή τους διαμεσολαβητές μας.