Το ασφαλιστήριο απευθύνεται σε μεταφορείς και εμπόρους αγαθών και προσφέρει κάλυψη για μηχανήματα, ανταλλακτικά, πρώτες ύλες, τρόφιμα κ.α. που διακινούνται με όλα τα αναγνωρισμένα χερσαία μέσα μεταφοράς, για ζημιά ή απώλεια που θα υποστούν κατά την μεταφορά τους.

Καλύψεις
Απώλεια ή ζημιά σε ασφαλισμένα εμπορεύματα κατά τη χερσαία μεταφορά τους σε κλειστά οχήματα του Ασφαλισμένου η οποία προκαλείται από ή είναι συνεπεία:
Φωτιάς
Κλοπής
Σύγκρουσης και ανατροπής του οχήματος ένεκα Τροχαίου Ατυχήματος
Βασικές Εξαιρέσεις
Κλοπή από ανοικτά ή αφύλακτα ξεκλείδωτα οχήματα
Φυσικό ελάττωμα του εμπορεύματος
Επακόλουθη ζημιά, ζημιά κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση
Απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από εργοδοτούμενο του ασφαλισμένου

* Για τους όρους του συμβολαίου επικοινωνήστε μαζί μας η με τους διαμεσολαβητές μας.

Όλα τα πακέτα καλύψεων προσφέρουν υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας με απευθείας γραμμή Οδικής Βοήθειας και Βοήθειας Ατυχημάτων

img

Ατύχημα

img

Συνεργείο

img

Ρυμούλκηση

img

Ελαστικά

img

Καύσιμα

img

Μπαταρία

Επικοινώνησε μαζί μας για να μάθεις περισσότερα
για τις ασφάλειες οχημάτων.

Επικοινωνία