Ομαδικά Σχέδια Ασφάλισης Υγείας για σας, τους εργοδοτούμενους σας και τους εξαρτωμένους τους.

Τα ομαδικά μας σχέδια σχεδιάζονται μαζί σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Μπορούν να σχεδιαστούν με αυξημένα αφαιρετέα ποσά ή ποσοστό συνασφάλισης ή με μειωμένα Ωφελήματα, ώστε να είναι όσο οικονομικά τα χρειάζεστε.

ΟΦΕΛΗΜΑΤΑ: Παρόλο που ένα Ομαδικό σχέδιο δεν είναι ακριβώς το ίδιο με ένα άλλο τα συνήθη Ωφελήματα που προσφέρουμε είναι:
Μέγιστο Ετήσιο Όριο €2,000,000
Κάλυψη για Ατυχήματα και Ασθένειες
Ενδονοσοκομειακή Κάλυψη
Χρεώσεις Νοσηλευτικού Ιδρύματος
Χρεώσεις για Δωμάτιο και Διατροφή
Αμοιβή γιατρού
Αμοιβή χειρουργού
Αμοιβή αναισθησιολόγου
Εξωνοσοκομειακή Κάλυψη
Αμοιβή Γιατρού
Διαγνωστικές εξαιτάσεις
Φυσιοθεραπεία
Φάρμακα
Άλλα οφελείματα
Θεραπεία καρκίνου εξωτερικού ασθενή
Διαγνωστικές εξετάσεις
Κάλυψη εξόδων μεταφοράς σορού
Χειρουργικές επεμβάσειςεξωτερικού ασθενή
Πρώτη περίθαλψη ατυχήματος
Μεταφορά με ασθενοφόρο
Επίδομα μητρότητας
Κάλυψη εξαρτωμένων
Κάλυψη εγκεκριμένων προϋπάρχουσων ασθενειών
Μέγιστο όριο ηλικίας ένταξης 65
Επίδομα κατονομαζόμενων Σοβαρών Ασθενειών
Επιλογές αφαιρετέων ποσών ή ποσοστού συνασφάλισης
Διαγνωστικές εξετάσεις εντός/εκτός νοσηλευτικού ιδρύματος
Κύριες Εξαιρέσεις
Μη ιατρικά επιβεβλημένες νοσηλείες, επεμβάσεις, θεραπείες
Κατάχρηση αλκοόλ/ουσιών
Έξοδα πέραν των εύλογων και συνηθισμένων

* Για τους όρους του συμβολαίου επικοινωνήστε μαζί μας ή με τους διαμεσολαβητές μας.

Όλα τα πακέτα καλύψεων προσφέρουν υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας με απευθείας γραμμή Οδικής Βοήθειας και Βοήθειας Ατυχημάτων

img

Ατύχημα

img

Συνεργείο

img

Ρυμούλκηση

img

Ελαστικά

img

Καύσιμα

img

Μπαταρία

Επικοινώνησε μαζί μας για να μάθεις περισσότερα
για τις ασφάλειες οχημάτων.

Επικοινωνία