Ομαδική Αφάλιση Υγείας και Ατυχημάτων

Ασφάλιση Υγείας

Ομαδικά Σχέδια Ασφάλισης Υγείας για σας, τους εργοδοτούμενους σας και τους εξαρτωμένους τους.

Τα ομαδικά μας σχέδια σχεδιάζονται μαζί σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Μπορούν να σχεδιαστούν με αυξημένα αφαιρετέα ποσά ή ποσοστό συνασφάλισης ή με μειωμένα Ωφελήματα, ώστε να είναι όσο οικονομικά τα χρειάζεστε.

ΟΦΕΛΗΜΑΤΑ: Παρόλο που ένα Ομαδικό σχέδιο δεν είναι ακριβώς το ίδιο με ένα άλλο τα συνήθη Ωφελήματα που προσφέρουμε είναι:
Μέγιστο Ετήσιο Όριο €2,000,000
Κάλυψη για Ατυχήματα και Ασθένειες
Ενδονοσοκομειακή Κάλυψη
Χρεώσεις Νοσηλευτικού Ιδρύματος
Χρεώσεις για Δωμάτιο και Διατροφή
Αμοιβή γιατρού
Αμοιβή χειρουργού
Αμοιβή αναισθησιολόγου
Εξωνοσοκομειακή Κάλυψη
Αμοιβή Γιατρού
Διαγνωστικές εξαιτάσεις
Φυσιοθεραπεία
Φάρμακα
Άλλα οφελείματα
Θεραπεία καρκίνου εξωτερικού ασθενή
Διαγνωστικές εξετάσεις
Κάλυψη εξόδων μεταφοράς σορού
Χειρουργικές επεμβάσειςεξωτερικού ασθενή
Πρώτη περίθαλψη ατυχήματος
Μεταφορά με ασθενοφόρο
Επίδομα μητρότητας
Κάλυψη εξαρτωμένων
Κάλυψη εγκεκριμένων προϋπάρχουσων ασθενειών
Μέγιστο όριο ηλικίας ένταξης 65
Επίδομα κατονομαζόμενων Σοβαρών Ασθενειών
Επιλογές αφαιρετέων ποσών ή ποσοστού συνασφάλισης
Διαγνωστικές εξετάσεις εντός/εκτός νοσηλευτικού ιδρύματος
Κύριες Εξαιρέσεις
Μη ιατρικά επιβεβλημένες νοσηλείες, επεμβάσεις, θεραπείες
Κατάχρηση αλκοόλ/ουσιών
Έξοδα πέραν των εύλογων και συνηθισμένων

* Για τους όρους του συμβολαίου επικοινωνήστε μαζί μας ή με τους διαμεσολαβητές μας.

Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει δεδομένα που παρέχουν ένδειξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα στους πελάτες μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση και δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη ή παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος ή των υπηρεσιών, την τιμή που εμφανίζεται ή το περιεχόμενο του ασφαλιστικού προγράμματος που επιλέξατε. Για να λάβετε τις πιο πρόσφατες και οριστικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις προδιαγραφές, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε ένα από τα γραφεία μας ή τους διαμεσολαβητές μας.

Ασφάλιση Αλλοδαπών Εργοδοτουμένων

Η ασφάλιση αυτή είναι υποχρεωτική και απευθύνεται στους εργοδότες αλλοδαπών που διαμένουν και εργάζονται στη Κύπρο.

Υπάρχουν τρεις επιλογές κάλυψης ανάλογα με την επιθυμία του εργοδότη

Βασική κάλυψη

Προσφερόμενες Καλύψεις Ανώτατα Όρια
Κάλυψη εξόδων μεταφοράς σορού €5,000
Ατυχηματικός Θάνατος €10,000
Κύριες Εξαιρέσεις
Έξοδα για θεραπεία που δεν γίνεται ή δεν συστήνεται από νομικά αδειούχο και προσοντούχο γιατρό
Έξοδα που έγιναν εκτός Κύπρου
Κατάχρηση Αλκοολ/ουσιών

Νοσοκομειακή κάλυψη

Προσφερόμενες Καλύψεις Ανώτατα Όρια
ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Eτήσια Κάλυψη ανά ασφαλισμένο €13,700.00
Ανώτατο ποσό κατά Ασθένεια ή ατύχημα κατά άτομο €8,600.00
Ημερήσια Νοσηλεία (Δωμάτιο & Τροφή) €70.00
Ημερήσια Νοσηλεία (Δωμάτιο & Τροφή) σε Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης €175.00
ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ (Φυσιολογικός ή με καισαρική τομή). εφάπαξ ποσό €520.00
ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΟΡΟΥ ΜΕΧΡΙ €5,000.00
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 90%

Πλήρης Κάλυψη

Προσφερόμενες Καλύψεις Ανώτατα Όρια
ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Eτήσια Κάλυψη ανά ασφαλισμένο €13,700.00
Ανώτατο ποσό κατά Ασθένεια ή ατύχημα κατά άτομο €8,600.00
Ημερήσια Νοσηλεία (Δωμάτιο & Τροφή) €70.00
Ημερήσια Νοσηλεία (Δωμάτιο & Τροφή) σε Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης €175.00
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Eτήσια Κάλυψη ανά ασφαλισμένο €1,710.00
Ανώτατο ποσό κατά Ασθένεια ή ατύχημα κατά άτομο €685.00
Ανώτατο ποσό για κάθε ιατρική επίσκεψη €18.00
Αφαιρετέο ετήσιο ποσό κατά άτομο €18.00
ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ (Φυσιολογικός ή με καισαρική τομή). εφάπαξ ποσό €520.00
ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΟΡΟΥ ΜΕΧΡΙ €5,000.00
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 90%
Κύριες Εξαιρέσεις
Έξοδα για θεραπεία που δεν γίνεται ή δεν συστήνεται από νομικά αδειούχο και προσοντούχο γιατρό
Έξοδα που έγιναν εκτός Κύπρου
Κατάχρηση Αλκοολ/ουσιών

* Για τους όρους του συμβολαίου επικοινωνήστε μαζί μας ή με τους διαμεσολαβητές μας.

Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει δεδομένα που παρέχουν ένδειξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα στους πελάτες μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση και δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη ή παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος ή των υπηρεσιών, την τιμή που εμφανίζεται ή το περιεχόμενο του ασφαλιστικού προγράμματος που επιλέξατε. Για να λάβετε τις πιο πρόσφατες και οριστικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις προδιαγραφές, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε ένα από τα γραφεία μας ή τους διαμεσολαβητές μας.

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Προσφέρουμε ολοκληρωμένα σχέδια Προσωπικών Ατυχημάτων για τους εργαζόμενους σας.

Τα ομαδικά μας σχέδια σχεδιάζονται μαζί σας σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Η Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων, σε συνδυασμό με την υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη, διευρύνει και ολοκληρώνει την κάλυψη προς τους υπαλλήλους σας.
Μπορούν να σχεδιαστούν με επιλογή ωφελημάτων ώστε να είναι όσο οικονομικά επιθυμείτε.

ΟΦΕΛΗΜΑΤΑ:
Θάνατος από ατύχημα
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα
Προσωρινή Ολική Ανικανότητα
Ιατρικά Έξοδα
ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:
Κατάχρηση Αλκοόλ/Ουσιών
Εκούσια ή παράλογη έκθεση σε αχρείαστους κινδύνους
Oποιαδήποτε φυσική αναπηρία, ανικανότητα ή αδυναμία η οποία προϋπήρχε του ατυχήματος

* Για τους όρους του συμβολαίου επικοινωνήστε μαζί μας ή με τους διαμεσολαβητές μας.

Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει δεδομένα που παρέχουν ένδειξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα στους πελάτες μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση και δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη ή παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος ή των υπηρεσιών, την τιμή που εμφανίζεται ή το περιεχόμενο του ασφαλιστικού προγράμματος που επιλέξατε. Για να λάβετε τις πιο πρόσφατες και οριστικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις προδιαγραφές, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε ένα από τα γραφεία μας ή τους διαμεσολαβητές μας.