Η Ασφάλιση απευθύνεται σε Εργοδότες, σύμφωνα με τον Περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης Εργοδοτών Νόμο του 1989-2014 ή οποιονδήποτε Νόμο που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά.

Το συμβόλαιο ευθύνης εργοδότη παρέχει κάλυψη στον εργοδότη για την ευθύνη του έναντι των υπαλλήλων του από και κατά τη διάρκεια της εργασίας του για:
Καλύψεις
Σωματική βλάβη ή θάνατο από ατύχημα
Επαγγελματική ασθένεια (Σύμφωνα με τη Νομοθεσία)
Tα ελάχιστα όρια κάλυψης που παρέχονται όπως έχουν καθοριστεί από το Νόμο είναι τα ακόλουθα:
Για κάθε εργοδοτούμενο € 160,000
Για κάθε περιστατικό € 3.415.000
Για κάθε περίοδο ασφάλισης € 5.125.000
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

* Για τους όρους του συμβολαίου επικοινωνήστε μαζί μας ή με τους διαμεσολαβητές μας.

Όλα τα πακέτα καλύψεων προσφέρουν υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας με απευθείας γραμμή Οδικής Βοήθειας και Βοήθειας Ατυχημάτων

img

Ατύχημα

img

Συνεργείο

img

Ρυμούλκηση

img

Ελαστικά

img

Καύσιμα

img

Μπαταρία

Επικοινώνησε μαζί μας για να μάθεις περισσότερα
για τις ασφάλειες οχημάτων.

Επικοινωνία