Ασφάλιση Οχημάτων με πακέτα που ικανοποιούν όλες τις ανάγκες.

Συγκρίνετε όλα τα πακέτα

Καλύψεις Eμπορικών Οχημάτων ENANTI TΡΙΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ
 • Πρόκληση σωματικής βλάβης
  τρίτων
  επιβατών του ασφαλισμένου οχήματος
  προσώπων που μεταφέρονται δυνάμει σύμβασης εργοδότησης
  προσώπων που μεταφέρονται κατόπιν πληρωμής αγωγίου
  μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου
  πεζών, ποδηλάτων και άλλων χρηστών των δρόμων
Χρήση του οχήματος πέραν της οδού
Οδική Βοήθεια*
Φροντίδα Ατυχημάτων
Oδήγηση άλλου οχήματος*
 
 
Ρυμούλκηση οχήματος
 
Κάλυψη προσωπικών ατυχημάτων *

10,000

10,000

10,000

10,000
Θραύση ανεμοθώρακα και παραθύρων χωρίς αύξηση ασφαλίστρου*

300

300

300

150

600
Απώλεια ή ζημιά στο ασφαλισμένο όχημα συνέπεια φυσικών κινδύνων*
       
Απώλεια ή ζημιά από χαλάζι        
Κάλυψη για κακόβουλο εμπρησμό, ανατίναξη του οχήματος
       
Κάλυψη για κακόβουλη ζημιά
       
Απώλεια ή ζημιά στο ασφαλισμένο όχημα λόγω φωτιάς ή κλοπής        
Κάλυψη για Ίδιες Ζημίες στο ασφαλισμένο όχημα        
Οδήγηση από οποιοδήποτε οδηγό με περιορισμό*
 
Οδήγηση από οποιοδήποτε οδηγό με περιορισμό*
       
Προστασία μη επιβάρυνσης λόγω απαίτησης
   
Μεταφορά εμπορευμάτων
 
Προστασία έκπτωσης λόγω μη υποβολής απαίτησης        
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Όλα τα πακέτα καλύψεων προσφέρουν υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας με απευθείας γραμμή Οδικής Βοήθειας και Βοήθειας Ατυχημάτων

img

Ατύχημα

img

Συνεργείο

img

Ρυμούλκηση

img

Ελαστικά

img

Καύσιμα

img

Μπαταρία

Επικοινώνησε μαζί μας για να μάθεις περισσότερα
για τις ασφάλειες οχημάτων.

Επικοινωνία