Ασφάλιση Υγείας και Ατυχημάτων για εσάς, την οικογένεια σας και των αλλοδαπών εργοδοτουμένων σας.

Ασφάλιση Υγείας mihealth

mihealth cover.jpg

mihealth

Αναβαθμίζουμε την Ασφάλιση Υγείας με το σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης mihealth. Ένα σχέδιο που ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες και ταυτόχρονα ευέλικτο. Μπορεί να σχεδιαστεί με αυξημένα αφαιρετέα ποσά και ποσοστά συνασφάλισης ώστε να είναι όσο οικονομικό το χρειάζεστε.

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ:
Κάλυψη για Ατυχήματα και Ασθένειες
Χρεώσεις Νοσηλευτικού Ιδρύματος
Χρεώσεις για Δωμάτιο & Διατροφή
Αμοιβή γιατρού
Αμοιβή χειρουργού
Αμοιβή αναισθησιολόγου
Φάρμακα
Φυσιοθεραπεία
Χειρουργικές Επεμβάσεις Εξωτερικού Ασθενή
Μεταφορά με Ασθενοφόρο
Κάλυψη για Επείγοντα Περιστατικά σε Ταξίδι
Κάλυψη Εξαρτωμένων
Επίδομα Μητρότητας
Διαγνωστικές εξετάσεις εντός/εκτός Νοσηλευτικού Ιδρύματος

* Για τους όρους του συμβολαίου επικοινωνήστε μαζί μας ή με τους διαμεσολαβητές μας.

Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει δεδομένα που παρέχουν ένδειξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα στους πελάτες μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση και δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη ή παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος ή των υπηρεσιών, την τιμή που εμφανίζεται ή το περιεχόμενο του ασφαλιστικού προγράμματος που επιλέξατε. Για να λάβετε τις πιο πρόσφατες και οριστικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις προδιαγραφές, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε ένα από τα γραφεία μας ή τους διαμεσολαβητές μας.

Ασφάλιση Yγείας Αλλοδαπών Εργοδοτουμένων

Η ασφάλιση αυτή είναι υποχρεωτική και απευθύνεται στους εργοδότες αλλοδαπών που διαμένουν και εργάζονται στη Κύπρο.

Υπάρχουν τρεις επιλογές κάλυψης ανάλογα με την επιθυμία του εργοδότη

Βασική κάλυψη

Προσφερόμενες Καλύψεις Ανώτατα Όρια
Κάλυψη εξόδων μεταφοράς σορού €5,000
Ατυχηματικός Θάνατος €10,000
Κύριες Εξαιρέσεις
Έξοδα για θεραπεία που δεν γίνεται ή δεν συστήνεται από νομικά αδειούχο και προσοντούχο γιατρό
Έξοδα που έγιναν εκτός Κύπρου
Κατάχρηση Αλκοολ/ουσιών

Νοσοκομειακή κάλυψη

Προσφερόμενες Καλύψεις Ανώτατα Όρια
Eτήσια Κάλυψη ανά ασφαλισμένο €13,700.00
Ανώτατο ποσό κατά Ασθένεια ή ατύχημα κατά άτομο €8,600.00
Ημερήσια Νοσηλεία (Δωμάτιο & Τροφή) €70.00
Ημερήσια Νοσηλεία (Δωμάτιο & Τροφή) σε Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης €175.00
ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ (Φυσιολογικός ή με καισαρική τομή). εφάπαξ ποσό €520.00
ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΟΡΟΥ ΜΕΧΡΙ €5,000.00
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 90%

Πλήρης Κάλυψη

Προσφερόμενες Καλύψεις Ανώτατα Όρια
ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Eτήσια Κάλυψη ανά ασφαλισμένο €13,700.00
Ανώτατο ποσό κατά Ασθένεια ή ατύχημα κατά άτομο €8,600.00
Ημερήσια Νοσηλεία (Δωμάτιο & Τροφή) €70.00
Ημερήσια Νοσηλεία (Δωμάτιο & Τροφή) σε Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης €175.00
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Eτήσια Κάλυψη ανά ασφαλισμένο €1,710.00
Ανώτατο ποσό κατά Ασθένεια ή ατύχημα κατά άτομο €685.00
Ανώτατο ποσό για κάθε ιατρική επίσκεψη €18.00
Αφαιρετέο ετήσιο ποσό κατά άτομο €18.00
ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ (Φυσιολογικός ή με καισαρική τομή). εφάπαξ ποσό €520.00
ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΟΡΟΥ ΜΕΧΡΙ €5,000.00
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 90%
Κύριες Εξαιρέσεις
Έξοδα για θεραπεία που δεν γίνεται ή δεν συστήνεται από νομικά αδειούχο και προσοντούχο γιατρό
Έξοδα που έγιναν εκτός Κύπρου
Κατάχρηση Αλκοολ/ουσιών

* Για τους όρους του συμβολαίου επικοινωνήστε μαζί μας ή με τους διαμεσολαβητές μας.

Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει δεδομένα που παρέχουν ένδειξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα στους πελάτες μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση και δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη ή παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος ή των υπηρεσιών, την τιμή που εμφανίζεται ή το περιεχόμενο του ασφαλιστικού προγράμματος που επιλέξατε. Για να λάβετε τις πιο πρόσφατες και οριστικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις προδιαγραφές, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε ένα από τα γραφεία μας ή τους διαμεσολαβητές μας.

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων


Ατομικά Σχέδια Προσωπικών Ατυχημάτων

Ολοκληρωμένα σχέδια προσωπικών ατυχημάτων που σχεδιάζονται μαζί σας σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Με επιλογή Ωφελημάτων ώστε να είναι όσο οικονομικά τα χρειάζεστε.

ΟΦΕΛΗΜΑΤΑ:
Θάνατος από ατύχημα
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα
Προσωρινή Ολική Ανικανότητα
Ιατρικά Έξοδα
ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:
Κατάχρηση Αλκοόλ/Ουσιών
Εκούσια ή παράλογη έκθεση σε αχρείαστους κινδύνους
Oποιαδήποτε φυσική αναπηρία, ανικανότητα ή αδυναμία η οποία προϋπήρχε του ατυχήματος

* Για τους όρους του συμβολαίου επικοινωνήστε μαζί μας ή με τους διαμεσολαβητές μας.

Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει δεδομένα που παρέχουν ένδειξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα στους πελάτες μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση και δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη ή παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος ή των υπηρεσιών, την τιμή που εμφανίζεται ή το περιεχόμενο του ασφαλιστικού προγράμματος που επιλέξατε. Για να λάβετε τις πιο πρόσφατες και οριστικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις προδιαγραφές, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε ένα από τα γραφεία μας ή τους διαμεσολαβητές μας.