26 Ιούν 2024

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2024

Kατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024, εγκρίθηκε τα ακόλουθο ψήφισμα:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 1

Όπως το Καταστατικό της εταιρείας τροποποιηθεί ως ακολούθως:

Με την αντικατάσταση της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 42 με την πιο κάτω παράγραφο: Οποιαδήποτε ειδοποίηση της Εταιρείας προς τους μετόχους κα/ή οποιοδήποτε άλλο άτομο δικαιούται να παραστεί στις Συνελεύσεις της Εταιρείας, θα δύναται να γίνει μέσω ανακοίνωσης της εταιρείας στην ιστοσελίδα της και με δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο. Τόσο στις Ετήσιες όσο και στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις η συγκεκριμένη ειδοποίηση είναι δυνατό να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο θα σχετίζεται με τα προς συζήτηση θέματα, όπως αυτά θα καθορίζονται στην εκάστοτε ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης.

Τελευταία

12 Ιούλ 2024

Προσωρινό ωράριο 15 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου 2024

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 15 Ιουλίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2024, το ωράριο της Εταιρείας θα είναι το …

26 Ιούν 2024

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2024

Ολοκληρώθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της «ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και …

29 Απρ 2024

Προσωρινό ωράριο εξυπηρέτησης για τη Μεγάλη Εβδομάδα

Ωράριο εξυπηρέτησης γραφείων για τη Μεγάλη ΕβδομάδαΜεγάλη Δευτέρα 7:45 – 14:00 & 14:45 – 17:30Μεγάλη Τρίτη 7:45 – 14:00 & …