26 Ιούν 2024

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2024

Ολοκληρώθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της «ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.
  2. Επανεκλέγηκαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Αντωνίου, Αυγερινός Χαρτσιώτης, Δάνης Κληριώτης και Μάριος Κουτσοκούμνης, οι οποίοι απεχώρησαν εκ περιτροπής και προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
  3. Καθορίστηκε η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων.
  4. Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των ελεγκτών κ.κ. Ernst & Young Cyprus Ltd και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Τελευταία

12 Ιούλ 2024

Προσωρινό ωράριο 15 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου 2024

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 15 Ιουλίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2024, το ωράριο της Εταιρείας θα είναι το …

26 Ιούν 2024

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2024

Kατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024, εγκρίθηκε …

29 Απρ 2024

Προσωρινό ωράριο εξυπηρέτησης για τη Μεγάλη Εβδομάδα

Ωράριο εξυπηρέτησης γραφείων για τη Μεγάλη ΕβδομάδαΜεγάλη Δευτέρα 7:45 – 14:00 & 14:45 – 17:30Μεγάλη Τρίτη 7:45 – 14:00 & …