Πάρτε Προσφορά

Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη

Στην Κύπρο, η ασφάλιση ευθύνης εργοδότη είναι υποχρεωτική για όλους τους ιδιώτες που εργοδοτούν άτομα και καλύπτει τραυματισμούς ή ασθένειες που προκαλούνται από την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των ατυχημάτων στον χώρο εργασίας.

employers liability
Το συμβόλαιο ευθύνης εργοδότη παρέχει κάλυψη στον εργοδότη για την ευθύνη του έναντι των υπαλλήλων του από και κατά τη διάρκεια της εργασίας του για:
Καλύψεις
Σωματική βλάβη ή θάνατο από ατύχημα
Επαγγελματική ασθένεια (Σύμφωνα με τη Νομοθεσία)
Tα ελάχιστα όρια κάλυψης που παρέχονται όπως έχουν καθοριστεί από το Νόμο είναι τα ακόλουθα:
Για κάθε εργοδοτούμενο € 160,000
Για κάθε περιστατικό € 3.415.000
Για κάθε περίοδο ασφάλισης € 5.125.000
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

* Για τους όρους του συμβολαίου επικοινωνήστε μαζί μας ή με τους διαμεσολαβητές μας.

Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει δεδομένα που παρέχουν ένδειξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα στους πελάτες μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση και δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη ή παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος ή των υπηρεσιών, την τιμή που εμφανίζεται ή το περιεχόμενο του ασφαλιστικού προγράμματος που επιλέξατε.Για να λάβετε τις πιο πρόσφατες και οριστικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις προδιαγραφές,παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε ένα από τα γραφεία μας ή τους διαμεσολαβητές μας.