Φανταστείτε το εξής σενάριο: Μια φωτιά προκαλεί σημαντικές ζημιές στο σπίτι σας. Η ασφάλειά σας καλύπτει μόνο το μισό του κόστους επιδιόρθωσης, αφήνοντάς σας με χιλιάδες ευρώ σε έξοδα που νομίζατε ότι ήταν ασφαλισμένα. Αυτό είναι ένα δυστυχώς συχνό φαινόμενο που ονομάζεται υποασφάλιση. Συμβαίνει όταν η ασφαλιστική σας κάλυψη δεν επαρκεί για να καλύψει την πραγματική αξία του περιουσιακού σας στοιχείου σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας.

Τι είναι η Υποασφάλιση;

Η υποασφάλιση συμβαίνει όταν η αξία που δηλώσατε κατά την ασφάλιση της περιουσίας σας είναι μικρότερη από την πραγματική αξία του ασφαλισμένου αντικειμένου. Για παράδειγμα, εάν το σπίτι σας αξίζει 300.000 ευρώ αλλά η ασφάλειά σας καλύπτει μόνο 150.000 ευρώ (το έχετε δηλώσει εσεις), είστε υποασφαλισμένοι κατά 50%.

Γιατί συμβαίνει η Υποασφάλιση;

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους μπορεί να συμβεί υποασφάλιση:

- Ανακριβής εκτίμηση: Η αξία του περιουσιακού σας στοιχείου μπορεί να αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου χωρίς να το γνωρίζετε, αφήνοντάς σας υποασφαλισμένους.

- Μείωση ασφαλίστρου: Μπορεί να επιλέξετε χαμηλότερη κάλυψη για να μειώσετε το ασφαλιστικό σας κόστος, θέτοντας σε κίνδυνο την οικονομική σας ασφάλεια.

- Αλλαγές στην περιουσία: Εάν κάνετε αλλαγές στο σπίτι σας που αυξάνουν την αξία του, ίσως χρειαστεί να αναπροσαρμόσετε την ασφάλειά σας.

- Παρεξηγήσεις: Μπορεί να μην κατανοείτε πλήρως τους όρους της ασφαλιστικής σας σύμβασης, οδηγώντας σε ανεπαρκή κάλυψη.

Ο Αναλογικός Όρος: Μια "κρυφή παγίδα"

Πολλές ασφαλιστικές συμβάσεις περιέχουν έναν αναλογικό όρο. Σύμφωνα με αυτόν τον όρο, σε περίπτωση υποασφάλισης, η αποζημίωσή σας μειώνεται αναλογικά με το ποσοστό της υποασφάλισης. Ας δούμε ένα παράδειγμα:

- Αξία σπιτιού: 400.000 ευρώ

- Ασφαλιστική κάλυψη: 300.000 ευρώ (25% υποασφάλιση)

- Ζημιά: 100.000 ευρώ

Σύμφωνα με τον αναλογικό όρο, θα λάβετε μόνο 75.000 ευρώ αποζημίωση (75% της ζημιάς), αντί για τα 100.000 ευρώ που νομίζατε ότι ήταν ασφαλισμένα.

Πώς να αποφύγετε την Υποασφάλιση:

- Συμβουλευτείτε έναν ασφαλιστικό σύμβουλο: Ένας έμπειρος ασφαλιστικός σύμβουλος μπορεί να σας βοηθήσει να αξιολογήσετε τις ανάγκες σας και να επιλέξετε την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη για κάθε περιουσιακό σας στοιχείο. Μπορείτε να καλέσετε το 77771414.

- Διαβάστε προσεκτικά τους όρους: Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε πλήρως τους όρους της ασφαλιστικής σας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του αναλογικού όρου και τυχόν εξαιρέσεων.

- Εξετάστε πρόσθετες καλύψεις: Σκεφτείτε πρόσθετες καλύψεις, όπως για φυσικές καταστροφές ή κλοπή, για να έχετε πιο ολοκληρωμένη προστασία.

- Αναθεωρήστε την ασφάλειά σας τακτικά: Η αξία των περιουσιακών σας στοιχείων και οι ανάγκες σας μπορεί να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Είναι σημαντικό να αναθεωρείτε την ασφάλειά σας τακτικά για να βεβαιωθείτε ότι παραμένει επαρκής. Ειδικά πριν την ανανέωση του συμβολαίου.

Συμπέρασμα

Η υποασφάλιση μπορεί να έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς. Ακολουθώντας τις παραπάνω συμβουλές, μπορείτε να αποφύγετε την υποασφάλιση και να διασφαλίσετε ότι η περιουσία σας είναι πλήρως προστατευμένη.

Πάρτε Προσφορά Ασφάλισης Κατοικίας