Ασφάλιση για κατασκευαστές, ανεγέρσεις και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Εργολάβων

Η Ασφάλιση απευθύνεται σε κατασκευαστικές εταιρείες, εργολάβους, ιδιοκτήτες ανεγειρόμενων οικοδομών και πολιτικούς μηχανικούς. Καλύπτει απώλεια ή ζημιά κατά την διάρκεια της κατασκευής ή/και ανακαίνισης του έργου, της διαμόρφωσης του εργοταξίου καθώς και των υλικών οικοδόμησης, από οποιαδήποτε ξαφνική και απρόβλεπτη απώλεια, που δεν εξαιρείται ρητά στις Γενικές και Ειδικές Εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου.

ΚΑΛΥΨΗ
ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Α. ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
Οποιαδήποτε απρόοπτη και ξαφνική υλική ζημία ή απώλεια, που μπορεί να οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες όπως:
Φωτιά, Κεραυνός, Έκρηξη
Πτώση Αεροσκάφους
Πλημμύρα, Καταιγίδα, Χιόνι, Βροχή, Θύελλα, Χαλάζι, Παγετός
Σεισμό, έκρηξη ηφαιστείου, τσουνάμι
Ζημιές από φυσικά φαινόμενα
Κακόβουλη Ενέργεια Τρίτων
Καταιγίδα, κυκλώνας, πλημμύρα, κατακλυσμιαίες βροχές, κατολίσθηση
Κλοπή με Διάρρηξη
B. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ
Το συμβόλαιο, καλύπτει την Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου για:
Σωματικές Βλάβες ή Θάνατο
Υλικές Ζημιές που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους και που προκαλούνται άμεσα και κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης, στον τόπο των εργασιών.
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει δεδομένα που παρέχουν ένδειξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα στους πελάτες μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση και δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη ή παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος ή των υπηρεσιών, την τιμή που εμφανίζεται ή το περιεχόμενο του ασφαλιστικού προγράμματος που επιλέξατε. Για να λάβετε τις πιο πρόσφατες και οριστικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις προδιαγραφές, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε ένα από τα γραφεία μας ή τους διαμεσολαβητές μας.

Ανέγερσης Συναρμολόγησης

Η ασφάλιση απευθύνεται σε κατασκευαστές, προμηθευτές ή ιδιοκτήτες μηχανημάτων, οι οποίοι διεξάγουν εργασίες συναρμολόγησης, από οποιαδήποτε ξαφνική και απρόβλεπτη απώλεια, που δεν εξαιρείται ρητά στις Γενικές και Ειδικές Εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου.

ΚΑΛΥΨΗ
ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
A. ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
Οποιαδήποτε απρόοπτη και ξαφνική υλική ζημία ή απώλεια, που μπορεί να οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες όπως:
Φωτιά, Κεραυνός, Έκρηξη
Πτώση Αεροσκάφους
Πλημμύρα, Καταιγίδα, Χιόνι, Βροχή, Θύελλα, Χαλάζι, Παγετός
Σεισμός, Καθίζηση, Κατολίσθηση
Λάθη κατά την συναρμολόγηση
Κακόβουλη Ενέργεια Τρίτων
Βραχυκύκλωμα
Κλοπή με Διάρρηξη
Υπερβολική πίεση
B. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ
Το συμβόλαιο, καλύπτει την Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου για:
Σωματικές Βλάβες ή Θάνατο
Υλικές Ζημιές που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους και που προκαλούνται άμεσα και κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης, στον τόπο των εργασιών.
Γ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
Εργοστασιακός Εξοπλισμός
Μηχανικός Εξοπλισμός Κατασκευής
Αποκομιδή Ερειπίων
Γειτνιάζουσα ή περιβάλλουσα περιουσία (Υφιστάμενη Εγκατάσταση)
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

* Για τους όρους του συμβολαίου επικοινωνήστε μαζί μας ή με τους διαμεσολαβητές μας.

Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει δεδομένα που παρέχουν ένδειξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα στους πελάτες μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση και δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη ή παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος ή των υπηρεσιών, την τιμή που εμφανίζεται ή το περιεχόμενο του ασφαλιστικού προγράμματος που επιλέξατε. Για να λάβετε τις πιο πρόσφατες και οριστικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις προδιαγραφές, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε ένα από τα γραφεία μας ή τους διαμεσολαβητές μας.

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Η Ασφάλιση αυτή καλύπτει απρόβλεπτη και ξαφνική απώλεια ή ζημιά των ηλεκτρονικών συσκευών.

Α. Υλικές Ζημιές σε ηλεκτρονικές συσκευές & μηχανήματα
Β. Υλικές Ζημιές στο λογισμικό
Γ. Επιπρόσθετες δαπάνες για την προσωρινή χρήση ή ενοικίαση Ηλεκτρονικών συσκευών σε αντικατάσταση αυτών που έχουν υποστεί ζημία για αποτροπή Διακοπής Εργασιών.
Βασικές Καλύψεις:
Φωτιά, κεραυνός, έκρηξη
Βραχυκύκλωμα (αυξομείωση της τάσης του ρεύματος με την προϋπόθεση ύπαρξης UPS)
Καπνός, διαβρωτικά αέρια
Λανθασμένος χειρισμός ή αμέλεια
Κακόβουλη ζημιά
Πλημμύρα, θύελλα και καταιγίδα
Προαιρετικές καλύψεις:
Διάρρηξη
Σεισμός
Οχλαγωγίες, Απεργίες
Μεταφορά εξοπλισμού (portable equipment)
Κάλυψη εξοπλισμού εντός κτιρίου ή και εκτός κτιρίου
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

* Για τους όρους του συμβολαίου επικοινωνήστε μαζί μας ή με τους διαμεσολαβητές μας.

Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει δεδομένα που παρέχουν ένδειξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα στους πελάτες μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση και δεν λαμβάνουμε καμία ευθύνη ή παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος ή των υπηρεσιών, την τιμή που εμφανίζεται ή το περιεχόμενο του ασφαλιστικού προγράμματος που επιλέξατε. Για να λάβετε τις πιο πρόσφατες και οριστικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις προδιαγραφές, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε ένα από τα γραφεία μας ή τους διαμεσολαβητές μας.