Προσφορά Ασφάλισης Υγείας

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από την Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ, 165 Λεωφ. Αθαλάσσας, 2024 Στρόβολος, Τ.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία σε σχέση με τα πιο κάτω:

- Δημιουργία, αποθήκευση και αποστολή προσφοράς.

- Δημιουργία, αποθήκευση, αποστολή και αξιολόγηση της πρότασης προς ασφάλιση.

- Παροχή Ασφαλιστικής Κάλυψης.

- Λειτουργία και διαχείριση της Ασφαλιστικής Κάλυψης.

- Επικοινωνία μαζί σας.

- Διασφάλιση και προάσπιση των νομικών δικαιωμάτων της Εταιρείας.

Προκειμένου να μπορέσουμε εμείς αλλά και εσείς, να παρακολουθούμε ομαλά τα αιτήματά σας, τα Προσωπικά Δεδομένα σας αν δεν προχωρήσετε σε ασφάλιση, θα διατηρούνται για περίοδο τριών ( 3 ) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία μας τα παρείχατε και μετά τη λήξη αυτής της χρονικής περιόδου, θα διαγράφονται.

Οι πιο πάνω πληροφορίες πρέπει να διαβάζονται μαζί με τη Πολιτική Απορρήτου της Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ., στην οποία περιγράφονται οι γενικοί τρόποι επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας και την οποία πρέπει να έχετε διαβάσει και αποδεχτεί.

Στείλτε μας μήνυμα