Η επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση εργασίας γίνεται εμπιστευτικά κάτω από τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρεί ο/η ενδιαφερόμενος/η με στόχο την καλύτερη λειτουργία εσωτερικών διαδικασιών.
Λεωφ. Αθαλάσσας 165 2024 Στρόβολος Τ.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία
+357 22551616