Το ασφαλιστήριο απευθύνεται σε Διευθυντικά Στελέχη ή Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, Γραμματείς και γενικότερα στους Αξιωματούχους μιας Εταιρείας για οικονομικές απώλειες που προκάλεσαν και που απορρέουν από λάθη ή παραλείψεις κατά την άσκηση των διαχειριστικών/διοικητικών τους καθηκόντων.

Καλύψεις
Την Προσωπική Νομική Ευθύνη των Διοικητικών Συμβούλων/Αξιωματούχων.
Δαπάνες και έξοδα υπεράσπισης και/ή διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης με την συγκατάθεση της Εταιρείας.
Βασικές Εξαιρέσεις
Παράνομες, ανέντιμες και δόλιες πράξεις.
Καλύψεις που προσφέρονται από άλλα Ασφαλιστήρια ή εξαιρέσεις μέσω οποιασδήποτε πρόσθετης πράξης.
Απαιτήσεις που είχαν δηλωθεί/ ξεκινήσει πριν την έναρξη της ισχύος του ασφαλιστηρίου.
Πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες
Πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση περιβάλλοντος

* Για τους όρους του συμβολαίου επικοινωνήστε μαζί μας ή με τους διαμεσολαβητές μας.

Όλα τα πακέτα καλύψεων προσφέρουν υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας με απευθείας γραμμή Οδικής Βοήθειας και Βοήθειας Ατυχημάτων

img

Ατύχημα

img

Συνεργείο

img

Ρυμούλκηση

img

Ελαστικά

img

Καύσιμα

img

Μπαταρία

Επικοινώνησε μαζί μας για να μάθεις περισσότερα
για τις ασφάλειες οχημάτων.

Επικοινωνία